Vereniging

Doelstelling:
De VRN heeft als doel om de keuringen bij hondententoonstellingen zo adequaat mogelijk te laten verlopen. Dit doet zij door onder andere:

De VRN organiseert jaarlijks cursussen op het gebied van ringwerk en verstrekt certificaten voor de diverse functies. Daarnaast organiseert de VRN stageplaatsen voor ringmedewerkers die gecertificeerd willen worden.

Werkzaamheden van een ringmedewerker:
Als u wel eens op een hondententoonstelling bent geweest zijn ze u vast wel opgevallen: Mannen en vrouwen die allerlei bezigheden hebben in de showring, zoals administratieve handelingen en het aanwijzingen geven aan exposanten. Dit zijn de ringmedewerkers die geheel belangenloos hun vrije tijd opofferen om de tentoonstelling mogelijk te maken. Zij doen dit uit belangstelling voor de kynologie of gewoon, omdat ze het leuk vinden.

Het ringpersoneel bemoeit zich niet met de keuring op zich en oefent op geen enkele wijze invloed uit op de uitslag. Als u ze met de keurmeester ziet overleggen gaat dat nooit over de keuring maar hooguit over de uitleg van de schrijfwijze van een term of het te volgen proces van de keuring.

Het ringpersoneel functioneert met de keurmeester als een team.

We onderscheiden drie functies:

De schrijver:
De schrijver is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de keuring. Hij of zij schrijft letterlijk op wat de keurmeester dicteert. De schrijver beschikt dan ook over een behoorlijke mate van kynologische kennis en is bekend met de kynologische termologie.

De commissaris:
De commissaris is de administrateur in de ring. Hij of zij is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van het papierwerk. Hij of zij controleert of de juiste gegevens zijn ingevuld en voegt de juiste documenten bij het keurverslag en geeft deze aan de exposant. Daarnaast zorgt de commissaris dat de afdrukken bij het wedstrijdsecretariaat terecht komt.

De ringmeester:
De ringmeester is de baas in de ring. Letterlijk staat in het Kynologisch Reglement: "De ringmeester draagt zorg voor de orde in de ring". De ringmeester zal daarom altijd vriendelijk, maar beslist zijn. Hij of zij zorgt dat de expoisanten op tijd met hun hond in de ring staan en zodanig dat de keuring vlot en vloeiend verloopt, waarbij elke exposant ruim de gelegenheid krijgt om zijn of haar hond te presenteren. Bij plaatsing zorgt de ringmeester dat de juiste hond bij het juiste plaatsingsbordje staat en noteert de uitslagen.

Daarnaast let de ringmeester ook op dierenwelzijn en een eerlijke gang van de keuring. Tegen zaken als tailpulling, het voeren van een (te) strakke showlijn of het slaan of schoppen van een hond zal hij of zij op een besliste wijze optreden.

Ook double-handling (op hinderlijke wijze de aandacht trekken van de hond vanaf de zijlijn) zal de ringmeester niet toestaan.