Enquete

Het nieuwe bestuur dat gekozen is op de B.A.L.V. op 1 juni j.l. te Zuilichem wil op verzoek van de leden zo goed mogelijk tegemoet komen aan de wensen van onze leden, daarom deze inventarisatie. Uw wensen zullen geanonimiseerd gepubliceerd worden in een volgende nieuwsbrief.

Volledige naam

Emailadres

Mocht u behoefte hebben aan “verdiepingscursussen”, kunt u specifieke onderwerpen aangeven?


Wat verwacht u van de VRN en wat kan de VRN voor u betekenen in de toekomst?


Bent u eventueel bereid hier een steentje aan bij te dragen?

Ja Nee